Thursday, June 15, 2006

أمثال دارجة

أفكر اليوم في أمثال غريبة تشارك في تشكيل تفكيرنا و سلوكنامن نوع:


إمشي سنة و لا تعدي قنا

اللي يتجوز أمي أقوله يا عمي

إصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب

إزرع بني آدم يقلعك

العين ما تعلاش عن الحاجب

التحليل و التعليق يأتي بعد سماع الآراء و التغذية المرتجعة

في جيبك قرش تساوي قرش

ما معاكش ما يلزمكش

إضرب المربوط يخاف السايب

إجري جري الوحوش غير رزقك ما هاتحوش

ما رأيكم دام فضلكم؟
تمنياتي

No comments:

About Me

My photo
doctor, teacher at university and musician, composer dramatist committed all my life to health and resolution through expression/communication and the marriage of art and science in the service of that miracle LIFE and that even rarer miracle the conscious HUMAN BEING. DO VISIT MY WEBSITE: www.tarekalihassan.org